header_image
logo

Upusti se u avanturu, jednostavno kao 1-2-3

cro_flag

Hrvatski članovi:

1680

cro_flag

Online:

117

cro_flag

SMS Chat:

34

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja za web site flert-hrvatska.com

Ovaj dokument predstavlja uvjete korištenja za web stranicu flert-hrvatska.com (dalje u tekstu „flert-hrvatska.com“) Da bi koristili flert-hrvatska.com morate pročitati i prihvatiti ove Uvjete korištenja. Uvjeti korištenja flert-hrvatska.com mogu se izmijeniti bilo kada i bez najave, a promjene stupaju na snagu danom objave.

1. Obveze korisnika

flert-hrvatska.com mogu koristiti osobe koje su navršile 16 godina. Pristupanjem portalu suglasni ste da razumijete sve odredbe Uvjeta korištenja i da ste navršili 16 godina.

2. Nedopuštene aktivnosti i sadržaji:

 • objava sadržaja koji krše postojeće domaće i/ili međunarodne zakone kao što su rasistički, uvredljivi, prijeteći, pedofilski sadržaji ili sadržaji koji na drugi način prikazuju djecu ili maloljetne osobe.
 • lažno predstavljanje odnosno predstavljanje u ime druge osobe
 • objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
 • objavljivanje promotivnog i reklamnog sadržaja
 • svjesno slanje sadržaja koji sadrži viruse ili drugi računalni kod čije izvršavanje uništava, oštećuje ili ograničava funkcionalnost računalnog hardvera, softvera ili podataka
 • objavljivanje tuđih osobnih podataka
 • javna objava podataka iz kojih se nedvosmisleno može ustvrditi vaš ili tuđi identitet (ime i prezime, email ili poštanska adresa, broj telefona i sl.)

flert-hrvatska.com zadržava pravo ali se ne obvezuje da će pobrisati sadržaj koji krši Uvjete korištenja. flert-hrvatska.com također zadržava pravo djelomičnog ili potpunog brisanja sadržaja kojeg je korisnik objavio, bez upozorenja i iz bilo kojeg razloga, te poduzimanje odgovarajućih pravnih korake protiv korisnika koji je prekršio Uvjete korištenja.

3. Zaštićeni sadržaj

 • flert-hrvatska.com sadrži vlasničkim pravima zaštićeni materijal koji se ne smije kopirati, mijenjati, prenositi, distribuirati, prikazivati i prodavati bez izričitog pismenog dopuštenja.
 • korisnici su individualno odgovorni za sadržaje koji objavljuju na flert-hrvatska.com, što uključuje sadržaje koji su potpuno ili djelomično dostupni svim korisnicima, kao i sadržaje koji se razmjenjuju između dva korisnika
 • prihvacanjem Uvjeta korištenja korisnici su suglasni da flert-hrvatska.com ima sva prava na korištenje materijala objavljenog na ovim stranicama
 • prihvacanjem Uvjeta korištenja korisnici su suglasni da im flert-hrvatska.com povremeno može dostavljati reklamne materijale na isključivo registracijski mail, SMS ili MMS porukom isključivo na brojeve mobilnih uređaja iz korisničke baze ili internim flert-hrvatska.com porukama direktno u Inbox

4. Odricanje od odgovornosti

flert-hrvatska.com ne garantira dostupnost svojih sadržaja i usluga u svako vrijeme i sa svakog računala i/ili operacijskog sustava. Svi sadržaji i usluge objavljeni su u najboljoj namjeri, ali bez ikakve garancije točnosti i funkcionalnosti. flert-hrvatska.com ne snosi odgovornost za direktne ili indirektne štete nastale korištenjem svojih sadržaja i usluga.

5. Politika privatnosti

Posjetitelj – Predstavlja osobu koja posjeti internet prezentaciju na kojoj se reklamira usluga, ili neko drugo mjesto oglašavanja

6. Izjava o privatnosti

Zaštita korisničkih podataka nam je važna. Za ponuđene usluge prikupljamo, obrađujemo ili koristimo podatke korisnika, na način opisan u sljedećim članovima. Elektronski podaci predstavljaju podatke korisnika koji servis aktiviraju putem reklame na internetu ili aktiviranjem putem interneta a to su ip adresa korisnika, email korisnika, operativni sistem, vrstu internet pretraživača (tip i verziju), pregledane stranice u okviru reklamiranja servisa.

7. Korišteni podaci posjetitelja

Podaci koje posjetitelj (osoba koja nije aktivirala servis) ostavi samovoljno na mjestima oglašavanja a uključuju broj telefona, email adresu i ostale lične i elektronske podatke, su podaci za koje pružatelj usluge ima pravo koristiti u okviru vlastitih projekata.

7.1. Prikupljanje podataka elektronski putem (HTTP i email protokol)

Iz tehničkih razloga, internet pretraživač posjetitelja i/ili korisnika prilikom pristupa internet prezentaciji pružaoca usluge, automatski skladišti informacije na web serveru pružaoca usluge. Ovo uključuje, između ostalog, datum i vrijeme pristupa, URL adrese različitih web stranica koje preuzimaju podatke, količinu prenesenih podataka, kao i vrstu pretraživača (tip i verziju), operativni sistem koji posjetitelj i/ili korisnik koristi kao i IP adresu. Ovi podaci čuvaju se odvojeno od drugih podataka koje posjetitelj i/ili korisnik unese u kontekstu korištenja servisa.

7.2 Sigurnost podataka

Pružatelj usluga ne garantira posebno niti dodatnim mjerama za sigurnost poruka razmjenjenih putem sms poruka, internet protokolima (HTTP, Email) kao i govornim pozivima, više od mjera koje pružaju provajderi ovih usluga (telekom, internet provajderi)

8. SALVATORNA KLAUZULA

Ako je bilo koja odredba ovih uslova ugovora bila ili postala nevažeća, preostale odredbe ugovora ostaju na snazi. Odredba koja je ili bude postala nevažeća, mijenja se sa drugim odredbama koje odredi pružatelj usluge.

SMS CHAT NA BROJU 888006

 

     1. Organizator servisa

Ova pravila određuju način provođenja SMS Chat-a. Organizator i pružatelj usluga je Comparo Media d.o.o., Andrije Stangera 61, Opatija 51410, OIB 80948414608. Tehnička služba  je Telekomunikacijske usluge d.o.o., Međimurska 28, 10 000 Varaždin, MB: 070096612, OIB 12385860076; Tel: 042 500 871.Koristeći ovaj servis korisnik potvrđuje da je točno pročitao i razumio odredbe i uvjete korištenja usluge koje su objavljene i slaže se u potpunosti s njima.

 

     2. Naplata usluge

Flert-hrvatska.com je besplatna social platforma na kojoj korisnik moze pregledavati sve sadrzaje. Ukoliko korisnik pokrene premium SMS chat servis, isti se naplacuje po cijeni 6.20kn po primljenom SMS-u. Plaćanje se vrši putem mobilnog davatelja koji izvršava uslugu. Korisnicima svih mobilnih davatelja obracunavaju se poslane poruke (osim sistemskih poruka) .Pružatelj usluga ima pravo da mijenja cijene svojih usluga, ali je dužan o tome obavještava korisnike na svim mjestima gdje su postavljeni uvjeti i upute za korištenje usluga servisa. Ako pružatelj usluga tijekom razdoblja usluge, promjeni cijene usluga, korisnik ostaje korisnik usluge sve dok se ne odjavi sa servisa.

 

     3. Odjava
Za odstupanje od uvjeta i odjavu sa servisa, korisnik treba poslati  flert stop  na broj 888006.

 

Pojmovi

Ključna riječ – Predstavlja početni sadržaj sms poruke koju korisnik treba poslati kako bi realizirao neku aktivnost na servisu. (Prijavu, odjavu i sl..)

SMS Poruka – Predstavlja bilo koju razmjenjena poruku u usluzi, bilo standardu ili poruku s dodatnom vrijednošću. Cijene sms poruka s dodatnom vrijednošću koje predstavljaju troškove su navedeni u tablici 1.

Provajder – davatelj mobilne / fiksne telefonije

Korisnik – Predstavlja korisnika mobilne telefonije koji aktivira servis

Mjesto oglašavanja – Mjesto (fizičko ili virtualno) na kojima se servis oglašava a najčešće je to tiskani, internet, tv ili radio medij.

Nadležnost
U okviru nadležnosti se uzima mjesto nadležnosti pružatelja usluge, osim ako nije drugačije navedeno u usluzi. Mjesto korisnika ne određuje nadležnost po bilo kom osnovu.